„FALSIFIKATORI“

Published on 23:57, 12/25,2013

LESKOVAC- Prema izveštaju leskovačke policije, u Ekonomskoj školi u Leskovcu je izvršeno krivično delo „falsifikovanja ocena“. Slučaj je odmah prijavila direktorka škole Milijana Dimić nakon saznanja, tražeći od nadležnih organa da hitno sprovedu istražne radnje radi utvrđivanja činjeničnog stanja. Naime, prema iskazima vršnjaka pretpostavlja se da je ovo krivično delo izvršila učenica odeljenja IV-6 N.J. (18).

 

 Učenica V.A.(18) je prijavila slučaj najpre razrednom starešini, a potom i profesoru iz čijeg predmeta su ocene bile nedozvoljeno upisane u dnevnik slobodnom voljom učenice N.J. Pošto je „Uredbom o školskom obrazovanju“ izričito zabranjen pristup učenika dnevniku, nadležna služba se zapitala kako je dnevnik dospeo u ruke učenika. Pretpostavlja se da su ocene upisane kod profesora engleskog jezika Stefanović Ljudmile, prema navodima jednog od učenika u tom odeljenju.

 

 Učenik istog odeljenja C.M. (18) ističe da su ocene „falsifikovali“ dvoje učenika S.N. i I.Ž. Isti učenici se brane navodima da pomenuti C.M. ne dolazi više od mesec dana u školi te da nije mogao da osumnjičene vidi kako upisuju ocene u dnevnik. Takođe, učenica I.Ž. ne uči engleski jezik, tako da je težište sumnje preneseno na učenicu N.J. koja će biti procesuirana pred policijskom službom i Osnovnim sudom u Leskovcu. Većina učenika potvrđuje da N.J. imala sklonosti za činjenje nedozvoljenih radnji, pa se smatra da je u bekstvu u Francuskoj (Pariz) prema izveštaju neimenovanih izvora. Ista učenica je upisala ocene vršnjacima bez njihovog znanja, pa se smatra da je time želela da ih profesori otkriju i kazne, kažu njeni vršnjaci. Inače, N.J. kako se navodi je „nedruštvena, agresivna, sebična, konfliktna, osoba sa kratkim fitiljem, i ne baš dobar drug“, tako da sve navedene osobine idu u prilog kazni koja je neminovna. Razredni strarešina Igrić Nevena kaže kako osumnjičena učenica N.J. nije nikada pogazivala znake agresivnosti i kako je uzorna učenica, tako da je iznenađena ovim postupkom.

 

 Profesorka engleskog Stefanović Ljudimila na čijem času su navodno bile upisane ocene, je saslušana i ona sa sigurnošću odbacuje tvrdnje da su za vreme njenog časa upisane ocene. Ista profesorka pred disciplinskim postupkom ističe sa sigurnošću da nikada nije dozvoljavala učenicima pristup dnevniku te da se radi o grešci. Pošto je N.J. nedavno navršila 18 godina, ista učenica je za vreme maloletstva izvršila ovo krivično delo, tako da će biti saslušana pred sudijom za maloletnike. Pošto su izvršena 3 krivična dela, između ostalog  „pokušaj podmetanja“ i „izbegavanje krivične odgovornosti“ predviđena kazna je 6-8 meseci maloletničkog zatvora.

 

Povodom ovog slučaja se oglasio i načelnik Policijske službe u Leskovcu Boban Zdravković ističući kako će pravda biti sprovedena. Nadležna služba je kontaktirala i majku optužene učenice koja se ne odaziva na poziv. Zbog toga je poslat telegram policijskoj upravi u Parizu tražeći da raspišu poternicu za odbeglom učenicom N.J. 


„FALSIFIKATORI“

Published on 23:54, 12/25,2013

LESKOVAC- Prema izveštaju leskovačke policije, u Ekonomskoj školi u Leskovcu je izvršeno krivično delo „falsifikovanja ocena“. Slučaj je odmah prijavila direktorka škole Milijana Dimić nakon saznanja, tražeći od nadležnih organa da hitno sprovedu istražne radnje radi utvrđivanja činjeničnog stanja. Naime, prema iskazima vršnjaka pretpostavlja se da je ovo krivično delo izvršila učenica odeljenja IV-6 N.J. (18). Učenica V.A.(18) je prijavila slučaj najpre razrednom starešini, a potom i profesoru iz čijeg predmeta su ocene bile nedozvoljeno upisane u dnevnik slobodnom voljom učenice N.J. Pošto je „Uredbom o školskom obrazovanju“ izričito zabranjen pristup učenika dnevniku, nadležna služba se zapitala kako je dnevnik dospeo u ruke učenika. Pretpostavlja se da su ocene upisane kod profesora engleskog jezika Stefanović Ljudmile, prema navodima jednog od učenika u tom odeljenju. Učenik istog odeljenja C.M. (18) ističe da su ocene „falsifikovali“ dvoje učenika S.N. i I.Ž. Isti učenici se brane navodima da pomenuti C.M. ne dolazi više od mesec dana u školi te da nije mogao da osumnjičene vidi kako upisuju ocene u dnevnik. Takođe, učenica I.Ž. ne uči engleski jezik, tako da je težište sumnje preneseno na učenicu N.J. koja će biti procesuirana pred policijskom službom i Osnovnim sudom u Leskovcu. Većina učenika potvrđuje da N.J. imala sklonosti za činjenje nedozvoljenih radnji, pa se smatra da je u bekstvu u Francuskoj (Pariz) prema izveštaju neimenovanih izvora. Ista učenica je upisala ocene vršnjacima bez njihovog znanja, pa se smatra da je time želela da ih profesori otkriju i kazne, kažu njeni vršnjaci. Inače, N.J. kako se navodi je „nedruštvena, agresivna, sebična, konfliktna, osoba sa kratkim fitiljem, i ne baš dobar drug“, tako da sve navedene osobine idu u prilog kazni koja je neminovna. Razredni strarešina Igrić Nevena kaže kako osumnjičena učenica N.J. nije nikada pogazivala znake agresivnosti i kako je uzorna učenica, tako da je iznenađena ovim postupkom. Profesorka engleskog Stefanović Ljudimila na čijem času su navodno bile upisane ocene, je saslušana i ona sa sigurnošću odbacuje tvrdnje da su za vreme njenog časa upisane ocene. Ista profesorka pred disciplinskim postupkom ističe sa sigurnošću da nikada nije dozvoljavala učenicima pristup dnevniku te da se radi o grešci. Pošto je N.J. nedavno navršila 18 godina, ista učenica je za vreme maloletstva izvršila ovo krivično delo, tako da će biti saslušana pred sudijom za maloletnike. Pošto su izvršena 3 krivična dela, između ostalog  „pokušaj podmetanja“ i „izbegavanje krivične odgovornosti“ predviđena kazna je 6-8 meseci maloletničkog zatvora.

Povodom ovog slučaja se oglasio i načelnik Policijske službe u Leskovcu Boban Zdravković ističući kako će pravda biti sprovedena. Nadležna služba je kontaktirala i majku optužene učenice koja se ne odaziva na poziv. Zbog toga je poslat telegram policijskoj upravi u Parizu tražeći da raspišu poternicu za odbeglom učenicom N.J. 


Честитамо!

Published on 01:13, 12/22,2013

Уколико можете да прочитате овај чланак, успешно сте се регистровали на Blog.rs и можете почети са блоговањем.